Diện tích/ Land: 180 m2

Loại hình thiết kế/ Type of Design: Cửa hàng/ Shop

Đơn vị thi công/ Construction Organization: THÁI BÌNH DƯƠNG IDCD CO., LTD.

Giải pháp Nội thất tối ưu hoàn thiện Không gian sống của bạn!