Diện tích/ Land: 350 m2

Loại hình thiết kế/ Type of Design: Nhà hàng & Cafe/ Restaurant & Coffee

Đơn vị thi công/ Construction Organization: THÁI BÌNH DƯƠNG IDCD CO., LTD.

Giải pháp Nội thất tối ưu hoàn thiện Không gian sống của bạn!