Diện tích/ Land: 600 m2

Loại hình thiết kế/ Type of Design: Trường học/ School

Đơn vị thi công/ Construction Organization: THÁI BÌNH DƯƠNG IDCD CO., LTD.

Giải pháp Nội thất tối ưu hoàn thiện Không gian sống của bạn!